Market Research คืออะไร

Market Research คืออะไร

หากพูดถึง Market Research เมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาบางคนก็อาจจะมีผู้ประกอบการ หรือ บางตำแหน่งที่ให้เสียงสะท้อนกลับมาว่า ไม่รู้จัก…คืออะไร…ทำแล้วได้อะไร…แล้วใช้อย่างไร….ซึ่งยอมรับว่ายากที่หลายคนจะเข้าใจ แต่ก็ไม่แปลกใจเพราะในวิชาเรียนเราไม่มีสาขาวิชานี้เป็นเรื่องเป็นราวซักเท่าไหร่ รู้แต่เพียงว่าต้องทำงานวิจัย ต้องทำเล่มส่ง แต่ขั้นตอนการผลิตนั้นยังดูคลุมเคลือ บางคนเหมารวมว่าเป็นวิชาสถิติใช่หรือไม่ บางคนว่าเป็นสังคมศาสตร์ใช่ไหม

วิจัยตลาด หรือ Market research เป็นสหวิชาที่ผสมผสานองค์ความรู้ทั้งด้านศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ สถิติ ตัวเลข) และศิลป์ (สังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์) เข้าด้วยกันซึ่งทั้งสองศาสตร์นี้มีวิธีการเก็บข้อมูลที่แตกต่างกันแต่จะอธิบายออกมาอย่างเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน หากเกิดความขัดแย้งกันก็สามารถอธิบายว่า ทำไมถึงเป็นอย่างนั้น ?  เช่น ขนาดของตลาดโน๊ตบุคในประเทศไทยโตขึ้น 30% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา หากอ่านข้อมูลทั่วๆไปก็คิดว่าโตขึ้น 30% แล้วยังไงต่อ เรามักจะตั้งคำถามว่า โตขึ้นเพราะอะไร มีปัจจัยอะไรหรือไม่ที่ผลักดันให้ตลาดนี้โตขึ้น แล้วแบรนด์ไหนบ้าง ทำไมแบรนด์นั้นถึงโต เห็นไหมละ ว่ามีคำถามสารพัดที่แน่นอนว่าผู้บริหาร หรือนักกลยุทธ์อยากรู้คำตอบ…..

เพราะในทุกครั้งเราก็มักจะสงสัยในตัวเลขที่ขึ้นๆ ลงๆ แต่ก็ไม่มีคำอธิบาย แต่พอมีคำอธิบาย คำอธิบายเหล่านั้นกลับดูเป็นวิชาการเกินไป ดูไม่มีข้อมูลเชิงลึกที่เอาไปทำอะไรได้เลย

วิจัยตลาดจึงต้องเป็นการศึกษาเพื่อค้นหา (explore) ค้นพบ (invent) เพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบ หรือเป็นการศึกษาเพื่อยืนยัน (validation) ศึกษาเชิงเปรียบเทียบ (comparison) เพื่อให้เราเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นนั้นๆอย่างถ่องแท้ ลึกมากขึ้น และนำไปสู่การวางแผนใดๆก็ตามที่จะเกิดขึ้นในลำดับต่อไป

 

We are your platform for future development and business transformation
บริษัทที่ปรึกษาและวิจัยตลาดนำเสนอโซลูชั่นเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ
Share your love