เสน่ห์ของน่าน ที่ทำเงินให้นักลงทุน

เสน่ห์ของน่าน ที่ทำเงินให้นักลงทุน

เมื่อจะมองหาเส้นทางการเข้าไปลงทุนทำธุรกิจในจังหวัดน่าน ควรเริ่มพิจารณาจากจุดเด่นที่ควรนำมาต่อยอดก่อนเป็นอันดับแรก เพราะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา น่าน เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ถูกพูดถึงในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และถูกนำมาเผยแพร่ไม่ว่าจะเป็นด้านวัฒนธรรม ธรรมชาติ ผู้คน ตามเพจรีวิวการท่องเที่ยว อีกเสน่ห์ก็คือการเป็นเมืองที่ใช้ชีวิต Slow Life เนิบๆช้าๆ ซึ่งนับเป็นจุดขายของน่าน ที่ค่อนข้างเหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจได้ตลอดทั้งปี จากสำนักงานสถิติแห่งประเทศไทย จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้าไปเที่ยวจังหวัดน่านปี60 มีนักท่องเที่ยว 737,709 คน ปี61 จำนวน 771,615คน และปี62 มีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 776,038 คน อีกทั้งสถิติค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย (บาท/คน/วัน) ในปี60 อยู่ที่ 1,530.46บาท ปี61 อยู่ที่ 1,592.90บาท และปี62 เพิ่มขึ้นเป็น 1,634.03 บาท ตามลำดับ พบว่าจำนวนนักท่องเที่ยวและค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวมีศักยภาพและยินยอมที่จะใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในน่านเป็นจำนวนมาก ซึ่งสิ่งนี้นับเป็นโอกาสในการเข้าไปลงทุนทำธุรกิจในจังหวัดนี้ เพราะด้วยโอกาสทางการค้า รวมทั้งทรัพยากรต่างๆภายในจังหวัดที่เอื้ออำนวย

ดังนั้นจะเริ่มดึงสิ่งที่มีอยู่ในน่านมาพัฒนาต่อยอด อย่างแรกเลยคือ วัฒนธรรม ซึ่งน่านยังเป็นเมืองที่ยึดถือประเพณีวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิมที่ถูกนำมาเชื่อมโยงกับความเป็นอยู่ในปัจจุบัน จะเห็นได้จากข้อมูลของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน พบว่ามีหอศิลปวัฒนธรรม ที่จัดตั้งจากอาคารสำคัญหลายอาคาร บวกกับจินตภาพของเมืองยังคงมีความเป็นแบบดั้งเดิมที่ชัดเจน ประกอบกับชุมชนมีความเข้มแข็ง ร่วมกันสร้างบรรยากาศเมืองเก่า เมืองประวัติศาสตร์ และแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต สิ่งเหล่านี้เป็นแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก อีกทั้งน่านยังแฝงไปด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนามายาวนาน เราจึงเห็น วัด ที่มีความวิจิตรงดงามด้วยสถาปัตยกรรมล้านนาอยู่ทั่วทุกมุมเมือง สุดท้ายที่เป็น Highlight ของน่าน อีกทั้งยังเป็นที่นิยมในปี 2021 ก็คือการเที่ยวที่เป็นแบบ Rode trips รวมทั้งจากที่ผู้เขียนสังเกตเห็นอีกอย่างหนึ่ง คือการไปเที่ยวไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดก็ตาม สิ่งที่ผู้คนยุคนี้ต้องมองหา ก็คือร้านกาแฟดีๆสักร้าน เพื่อเป็นจุดพักรถหรือจุดถ่ายรูปเช็คอิน ซึ่งเราสามารถดึงเสน่ห์และนำ Trend เหล่านี้มาสร้างธุรกิจในจังหวัดน่านได้

แต่ด้วยสภาพทางกายภาพและเสน่ห์ที่แตกต่างกันของแต่ละพื้นที่ทั้งในเมืองหรือชนบท ความต้องการหรือการบริโภคก็จะต่างกันออกไป ซึ่งสิ่งนี้นับเป็นความท้าทายที่ต้อง Research ว่ากลุ่มลูกค้า สภาพแวดล้อม ค่านิยม รวมทั้งการหาวัตถุประสงค์การเข้าร้านกาแฟของคนเมือง คนชนบท และนักท่องเที่ยวแตกต่างกันอย่างไร ต้องเป็นร้านแบบใดถึงจะได้รับความนิยม ฯลฯ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยในการวางแผนทำธุรกิจร้านกาแฟในจังหวัดน่านได้

We are your platform for future development and business transformation
บริษัทที่ปรึกษาและวิจัยตลาดนำเสนอโซลูชั่นเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ
Share your love