นายจ้าง vs ลูกจ้าง

นายจ้าง vs ลูกจ้าง

ช่วงนี้มีเพื่อนๆโทรมาหาตลอดสายจริงๆ เรื่องลดเงินเดือนบ้าง เรื่องลดเงินโบนัสบ้าง ซึ่งบริษัทใหญ่ๆหลายบริษัทก็มีอาการโคม่าเยอะมากจริงๆ ซึ่งบางบริษัทก็มีล้มละลายไปหลายเจ้า ดังนั้น บริษัทต้องประกาศนโยบายที่จำเป็นเพื่อลดเงินเดือน และเงินโบนัสลง เพื่อความอยู่รอดของบริษัท ทั้งนี้ อยากเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายนะคะ เราจะก้าวผ่านโควิดไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆ 

วันนี้ Brainfield มีประเด็นน่าสนใจมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่อง เงินโบนัส เพื่อนๆทราบหรือไม่ว่า เงินโบนัสไม่ปรากฏในกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ดังนั้น เงินโบนัสจึงไม่ใช่ค่าจ้าง ไม่อาจร้องเรียกเงิน เพิ่มได้ เรียกได้เฉพาะดอกเบี้ยตาม ประมวลกฎมายแพ่งและพาณิชย์นะคะ เงินโบนัสเป็นเงินที่นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างเป็นรางวัลในการปฏิบัติงานเท่านั้น มิใช่เป็นเงินที่นายจ้างจ่ายเป็นการตอบแทนการทำงานตาม สัญญาจ้าง เงินโบนัสจึงมิใช่ค่าจ้างตามความหมายในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เมื่อเงินโบนัสไม่ใช่ค่าจ้าง การที่นายจ้างไม่จ่ายเงินโบนัสแก่ลูกจ้างจึงมิใช่กรณีที่นายจ้างจงใจไมจ่าย ค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างและต้องเสียเงินเพิ่มให้แก่ลูกจ้างตามมาตรา 9 วรรคสอง

มีเรื่องหนึ่งมานำเสนอซึ่งเป็นเรื่องจริง และเข้าสู่การตัดสินของศาลฎีกามาแล้วนะคะ เกี่ยวกับเรื่องเงินโบนัส เพื่อเป็นการไม่เสียเวลา Brainfield  ขอเล่าง่ายๆเลยนะคะ มีธนาคาร Air Bank (นามสมมุติ) มีข้อบังคับของธนาคารที่ระบุว่า Air Bank จะพิจารณาจ่ายโบนัสให้ปีละ 2 ครั้ง ภายหลังการปิด บัญชีประจำงวด นั้นแม้ Air Bank จะจ่ายโบนัสครั้งแรกพร้อมเงินเดือนในเดือนมิถุนายนโดยตลอดก็เป็นเพียงวิธีปฏิบัติ ถือไม่ได้ว่าเป็นกำหนดเวลาจ่ายเงินโบนัสครั้งแรก หนี้ดังกล่าวจึงเป็นหนี้ที่ไม่มีกำหนดชำระ Air Bank จะ ตกเป็นลูกหนี้ผู้ผิดนัดต่อเมื่อ นาย ก. บอกกล่าวทวงถามก่อน

Air Bank ซึ่งเป็นนายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินโบนัสให้แก่ นาย ก ตามอัตราที่กำหนดไว้ในข้อตกลงเกี่ยวกับ สภาพการจ้างที่มีอยู่เดิมแล้ว การที่ Air Bank ยื่นข้อเรียกร้องต่อสหภาพแรงงาน ธ. และต่อมาได้มีการจัดทำ ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเกี่ยวกับเงินโบนัสขึ้นใหม่ ภายหลังที่นาย ก. พ้นสภาพการเป็นพนักงานของ Air Bank แล้วข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างดังกล่าว ก็ไม่มีผลผูกพันนาย ก. ดังนั้น นาย ก. จึงมีสิทธิได้รับเงินโบนัสตาม อัตราเดิม

เป็นอย่างไรบ้างคะเพื่อนๆ ได้ความรู้เกี่ยวกับเงินโบนัสไม่พอ ยังมีอัตราดอกเบี้ยที่พนักงานบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าเราก็สามารถเรียกได้เช่นกัน วันนี้ Brainfield  ขอตัวลาก่อนนะคะ ไว้เจอกันใหม่ โอกาสหน้าค่ะ  ก่อนจากกันวันนี้อยากเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆ สู้ๆนะคะ เราต้องรอดไปด้วยกัน 

โควิดจ๋า…..ลาก่อน 

 

We are your platform for future development and business transformation
บริษัทที่ปรึกษาและวิจัยตลาดนำเสนอโซลูชั่นเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ
Share your love