ทำไมต้องรู้ Market Size ก่อนทำธุรกิจ?

ทำไมต้องรู้ Market Size ก่อนทำธุรกิจ?

ธุรกิจแต่ละธุรกิจ มีวิธีก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ต่างกัน ด้วยเหตุผลที่ว่า ธุรกิจมีหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทมี Detail แยกย่อยออกไปอีก ดังนั้นการที่จะเริ่มทำธุรกิจผู้ลงทุนจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องรู้ข้อมูลทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของตัวเอง เพราะการที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจสักหนึ่งธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้โดยไม่มีความรู้ความเข้าใจในตลาดเลยอาจจะเป็นเรื่องที่ยาก แต่ถ้าเข้าใจเรื่องที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ การที่จะเป็นนักธุรกิจมืออาชีพเป็นเรื่องง่ายนิดเดียว

ทำไมก่อนเริ่มธุรกิจต้องรู้ ขนาดตลาด หรือที่เรียกกันว่า Market Size ต้องมาทำความรู้จักกันก่อนว่า Market Size คืออะไร Market Size คือ การมองขนาดของตลาดโดยรวมว่ามีศักยภาพที่จะพัฒนาต่อไปได้เพียงใด หรือความต้องการของผู้บริโภคในตลาดมีอยู่มากน้อยเพียงใด และที่สำคัญเลยคือต้องรู้ว่าขนาดตลาดกว้างพอที่จะทำกำไรให้ธุรกิจมากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ขนาดตลาด หรือ Market Size ยังเป็นตัวกำหนดรายได้ ความได้เปรียบในการแข่งขัน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแต่ส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจทั้งสิ้น

การให้ได้มาซึ่งขนาดตลาด ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด ที่ปรึกษาด้านการทำวิจัยตลาดและธุรกิจ เพื่อลดความเสี่ยงจากการทำธุรกิจให้ต่ำที่สุด แล้วถ้าถามว่าเราจะได้อะไรจากการรู้ Market Size ทำไมต้องรู้ ต้องเข้าใจ และนำไปใช้ก่อนทำธุรกิจ ผู้เขียนจะสรุปให้ได้เข้าใจง่ายๆ คือ

  • การรู้ Market Size ทำให้รู้ว่าตลาดนี้ใหญ่พอที่จะลงทุนมากน้อยแค่ไหน ซึ่งปัจจัยที่กำหนดขนาดของตลาด ประกอบไปด้วย ลักษณะของสินค้าที่รวมไปถึงลักษณะของสินค้า การบริการ สี ขนาด และตราสินค้า รวมไปถึงการสื่อสารทางการตลาด การจัดจำหน่าย ซึ่งหมายถึง ถ้าสามารถขนส่งสินค้าจากมือผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคด้วยระบบขนส่งในระยะเวลาที่สั้น รวมไปถึงถ้าการสื่อสารดีก็ทำให้การตกลงเจรจาซื้อขายกันสะดวกรวดเร็ว ทำให้ Market Size ขยายกว้างขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสทางธุรกิจอย่างเห็นได้ชัด
  • ทำให้สามารถคาดการณ์ได้ว่าเราจะได้เงินจากการลงทุนในตลาดนี้มากน้อยแค่ไหน เหมือนเป็นแนวทางการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้กับธุรกิจ
  • สามารถเห็นอัตราการเติบโตของธุรกิจที่คำนวณและวัดเป็นตัวเลขได้ นับเป็นข้อมูลสำคัญกับนักลงทุน เพราะแสดงถึงความเป็นไปได้ของธุรกิจ ว่าธุรกิจนี้ควรที่จะลงทุนไหม ซึ่งสิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่การคำนวณตัวเลข แต่เป็นการหาที่มาของข้อมูลนั้นๆ ที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญการตลาดที่มีความรู้มีทักษะและมีประสบการณ์มากพอสมควรมาช่วยวิเคราะห์
  • ทำให้รู้ Market Structure ว่าตลาดสินค้านั้นๆ มีความน่าสนใจมากน้อยเพียงใด และเพื่อให้ทราบว่าตลาดนี้ โตแบบ Cash Cow หรือ Star หรือ Question Marks หรือ Dogs ตามโมเดล BCG Matrix จากนั้นนำมาเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์ของเราได้

ดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยว่าหลายๆธุรกิจที่เขาประสบความสำเร็จ เขาถึงต้องรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ Market Size เพราะเป็นตัวช่วยให้เขาเห็นภาพตลาดได้กว้างและเข้าใจตลาดมากขึ้น เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการตัดสินใจที่จะพัฒนาหรือลงทุนก่อนเริ่มทำธุรกิจ เพื่อลดความเสี่ยง หรือลดความสูญเปล่าให้กับธุรกิจได้

We are your platform for future development and business transformation
บริษัทที่ปรึกษาและวิจัยตลาดนำเสนอโซลูชั่นเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ
Share your love