Qual & Quant ต่างกันอย่างไร

Qual & Quant ต่างกันอย่างไร

ที่เขียนประเด็นนี้ขึ้นมาเนื่องจากว่า เบรนฟีลด์ ได้รับคำถามบ่อยมากๆเกี่ยวกับสองคำนี้คือ quantitative และ quantitative ซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่ และก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่มักจะมีคนถาม เนื่องจากอาจจะไม่มีใครเข้าใจ หรือรับฟังสารเพียงด้านเดียว ความเข้าใจเพียงสั้นๆเท่านั้น

Qual หรือเรามักจะเรียกกันในวงการนักวิจัยว่า “ควาล” ย่อมาจากคำว่า Qualitative หรือแปลว่า คุณภาพ  หรือจำง่ายๆ รากทรัพย์ Quality  และ Quan หรือ “ควานท์ ”  แปลว่า ปริมาณ หรือเรามักจะเรียกว่า Quantity ซึ่งก็แปลว่าปริมาณ ได้เช่นกัน

จริงๆ แล้วทั้งสองคำนี้ไม่ใช่วิธีการหาคำตอบ เพียงแต่เป็น ลักษณะของข้อมูลที่เราจะได้รับหรือคาดว่าจะได้รับหลังจากการเก็บข้อมูลดิบจากภาคสนาม (fieldwork) นั่นเอง ซึ่งเรามักจะเจอเป็นคำถามแรกๆว่าเราทำแบบไหน ต้องเรียนตามตรงว่าเรา งง กับคำถามเหล่านี้ ในฐานะนักวิจัยแล้วเราทำเก็บข้อมูลให้กับลูกค้าได้ทั้งสองแบบ ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้ามีวัตถุประสงค์ในการศึกษาอย่างไรบ้าง

Qualitative เป็นข้อมูลในเชิงคุณภาพที่ทุกคนจำง่ายๆไว้เลยนะคะว่า หากเราต้องการทำความเข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นภาพรวมของอุตสาหกรรมนี้ ใครมีบทบาทอย่างไรในอุตสาหกรรมนั้น ๆ หากเน้นความเข้าใจ ความสัมพันธ์ หรือแม้กระทั่ง ความเชื่อ ความศรัทธา พฤติกรรม ก็ต้องใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อนำไปสู่การวางแผนกลยุทธ์ หรือธุรกิจในขั้นต่อไป แต่หากเป็น

Quantitative ก็จะเป็นการเก็บในเชิงปริมาณเราต้องการวัดศักยภาพทางการแข่งขันอะไรบ้างอย่างเช่น วัดโดย unit shipment หรือจำนวนการขายในประเทศไทย แต่ละไตรมาสขายได้จำนวนเท่าไหร่ หรือวัดโดย install base เราอยากทราบว่าสัดส่วนของคอมพิวเตอร์ทั้งหมดใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์วินโดว์กี่ % ก็สามารถวัดได้ ซึ่งทำให้เราสามารถเข้าใจถึงความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมที่เราอยู่ได้ นั่นเอง

การจะได้คำตอบในลักษณะของข้อมูลนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการศึกษาของลูกค้าแต่ละครั้งว่าต้องการทราบเรื่องใด คาดหวังผลลัพธ์อย่างไร และจะนำผลลัพธ์ไปใช้อย่างไร และนั่นคือเป้าประสงค์แรกของการทำวิจัยตลาดเพื่อให้คุ้มค่ากับการลงทุนแต่ละครั้งและได้ผลลัพธ์ที่สามารถนำไปสู่การใช้งานจริง ที่ไม่ใช่อยู่บนหิ้ง

ในครั้งต่อไปเราจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับแล้วเราจะกำหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาหรือทำวิจัยตลาดอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับงบประมาณ ไม่มากไม่น้อยเกินไป และที่สำคัญได้ผลลัพธ์ที่ใช้ได้จริง

We are your platform for future development and business transformation
บริษัทที่ปรึกษาและวิจัยตลาดนำเสนอโซลูชั่นเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ
Share your love