บล็อก

ทีมงานนัักวิจัย นักวิเคราะห์และที่ปรึกษาของเบรนฟีลด์มีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ กรณีศึกษาทางธุรกิจ ให้กับลูกค้า ผู้สนใจทั่วไปตลอดจนนักศึกษาที่จะก้าวเข้าสู่สาขาอาชีพนี้ พวกเราได้รวบรวมบทความ บทวิเคราะห์ ความคิดเห็น หัวข้อบทสนทนาที่น่าสนใจนี้ไว้และมีการอัพเดทเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  เราหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นส่วนเล็กๆที่จะผลักดันในธุรกิจได้เล็งเห็นความสำคัญของการวิจัยตลาด งานที่ปรึกษาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาทางธุรกิจ เพิ่มศักยภาพและสามารถแข่งขันได้ในโลกธุรกิจปัจจุบันที่มีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา 

Articles/Analysis

White Paper

VDO

Podcasts /Clubhouse/Twitter Spaces

World Event / Market Research Event